Regulamin Sklepu


   1.  Witamy  Cię  w  Sklepie  internetowym  działającym  pod  domeną  www.Wakacje- Atrakcje.pl/sklep oraz www.wakacjeatrakcje.pl/sklep (dalej nazywany „Sklepem”) który prowadzony jest przez Jakuba  Banslebena,  działającego pod nazwą East West Bridge Jakub Bansleben,  pod  adresem 81-505 Gdynia,  ul.  Sandomierska  20;  NIP  5851387697  REGON 221186769.


   2.   Sklep   prowadzi   sprzedaż   indywidualną   (detaliczną)   za   pośrednictwem   sieci   Internet. Zapraszamy do składania zmówień pod adresem www.Wakacje-Atrakcje.pl/sklep. Złożenie przez  Ciebie zamówienia  jest  równoznaczne ze  zgodą  na  wszystkie  postanowienia  i informacje zawarte w Regulaminie.


   3.  Niniejszy  Regulamin,  określający  prawa  i  obowiązki  stron  umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, dostępny jest pod adresem www.Wakacje- Atrakcje.pl/sklep/regulamin.   W przypadku   dokonania   zmian Regulaminu, użytkownicy Serwisu oraz Sklepu zostaną poinformowani o nowej treści Regulaminu poprzez publikację go na stronie internetowej pod powyżej wskazanym
adresem


  4. Zakupiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź wyspecjalizowanych firm kurierskich, na koszt własny Sklepu.


   5.   Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zwierają podatek VAT).


   6.   Płatność następuje za pomocą funkcjonalności dostępnej z poziomu Serwisu bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy; w przypadku dokonania przelewu prosimy Cię, abyś po dokonaniu zakupuwysłał do Sklepu wiadomość e-mail na adres: biuro@wakacje-atrakcje.pl z informacją  o  dokonanym przelewie,  Sklep  zaś  po  otrzymaniu  płatności  dokona  wysyłki towaru.


   7.   Produkty oferowane w Sklepie są   nowe i wolne od wad fizycznych lub prawnych. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia bądź, w przypadku dokonania płatności przelewem, po dniu otrzymania płatności przez Sklep. W przypadku opóźnień, Sklep skontaktuje się z tobą jako kupującym w celu potwierdzenia gotowości stron do dalszej realizacji zamówienia.


   8.  Zgodnie z zasadami prawa (Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) Sklep przez 2 lata od daty zakupu ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową, jednakże pod warunkiem, że jako kupujący zawiadomisz sklep o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia przez Ciebie takiej okoliczności.


   9.   W  przypadku,  gdy  dojdziesz  do  przekonania,  że  towar  jest  niezgodny  z  umową,  w  celu realizacji swych uprawnień musisz złożyć reklamację. Powinieneś w takim wypadku pisemnie wskazać zakres niezgodności oraz   Twoje oczekiwania co do dalszej realizacji naszych zobowiązań, następnie zaś odesłać towar wraz z pismem reklamacyjnym (na nasz koszt) na adres: Wakacje-Atrakcje.pl ul. Sandomierska 20, 81-505 Gdynia.


   10. W przypadku uzasadnionej reklamacji, masz prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, będziesz miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy

   11. W  przypadku  złożenia  przez  Ciebie  reklamacji,  ustosunkujemy  się  do  Twoich  żądań  w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu ustalenia zasadności reklamacji (np. konieczności sporządzenia ekspertyzy), termin ten może ulec przedłużeniu. W przypadku jednak, gdyby Sklep nie ustosunkował się do Twoje reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia, oznacza to, że reklamacja została uznana za zasadną.


   12. W przypadku uznania reklamacji i dostępności towaru w magazynie, nowy towar zostanie wysłany w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji bądź od daty uznania reklamacji   za   rozpatrzoną.   W   przypadku,   gdy   przesłanie   nowego   towaru   okaże   się niemożliwe, sklep zaproponuje tobie jako kupującemu zwrot równowartości ceny za towar lub zaproponuje inny dostępny w
sklepie towar.


   13. W przypadku zasadności reklamacji, wszelkie koszty związane z przesyłką towaru ponosi Sklep.


   14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271), w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, będziesz jako konsument miał prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny i do odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami zawierania umów na odległość. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przez nas przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, w stanie nieuszkodzonym. Dopuszczalne jest otworzenie opakowania w
celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać (na własny koszt) na adres: Wakacje- Atrakcje.pl, ul. Sandomierska 20, 81-505 Gdynia. Wraz z towarem prześlij nam pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podaj numer rachunku, na jaki mamy zwrócić pieniądze. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, po dokonaniu badania towaru i spełnieniu przez niego wymogu nieuszkodzenia, wystawimy fakturę korygującą. Wyślemy tobie oryginał i kopię z prośbą o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej. W terminie 7 dni od daty otrzymania faktury korygującej dokonamy zwrotu pieniędzy na wskazany przez Ciebie rachunek.


   15. Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy towar dotknięty będzie uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Prosimy, abyś przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu transporcie.  W  przypadku,  gdy  opakowanie  przesyłki  nosi  znamiona uszkodzenia,  nie  przyjmuj przesyłki  i  w  obecności  kuriera  sporządź  protokół  szkody, następnie niezwłocznie skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy.


   16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Serwisu i Sklepu, tj. z dniem 17 listopada 2012 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

Copyright Wakacje-Atrakcje.pl 2012Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie