Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu „Wakacje-Atrakcje.pl”

 

  1.   Platforma    komunikacyjna    działająca    pod    domeną    www.Wakacje-Atrakcje.pl    oraz www.wakacjeatrakcje.pl (dalej nazywana również  „Wakacje-Atrakcje.pl” lub „Serwisem”) służy wymianie informacji dotyczących podróżowania z dziećmi, miejsc, które warto zwiedzić, opinii na temat atrakcji turystycznych, punktów gastronomicznych oraz bazy noclegowej przyjaznych rodzinom z dziećmi.  

  2.   Głównym  celem  Serwisu  jest  zapewnienie  jego  Użytkownikom  najszerszego  możliwie dostępu  do  wiedzy  o  miejscach  i  wydarzeniach  atrakcyjnych  do  zwiedzenia  z  małym dzieckiem a także o ułatwieniach, produktach i usługach kierowanych do rodzin z dziećmi bądź związanych z turystyką dziecięcą.

  3.   Niniejszy Regulamin, określający prawa i obowiązki podmiotów świadczących i korzystających z usług za pośrednictwem Serwisu, dostępny jest pod adresem www.Wakacje- Atrakcje.pl/regulamin. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, użytkownicy zostaną poinformowani o nowej treści Regulaminu poprzez publikację go na stronie internetowej pod powyżej wskazanym adresem.

   4.  Wakacje-Atrakcje.pl dochowują staranności, aby treści wprowadzane do Serwisu były obiektywne i zgodne z prawdą, jednakże wszelkie zawarte w Serwisie informacje i opinie mają charakter pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące. Treści (dane) umieszczane na stronie www.Wakacje-Atrakcje.pl mogą być wprowadzane przez wszystkich Użytkowników Serwisu i nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

   5.   Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych jest Katarzyna Antończyk, zamieszkałapod adresem 81-505 Gdynia, ul. Sandomierska 20.

    6.  Aby Serwis działał u Ciebie poprawnie, powinieneś mieć włączoną obsługę javascript, zainstalowany najnowszy plugin Adobe Flash Player oraz jedną z przeglądarek internetowych InternetExplorer 9 (lub nowsza), Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome, Opera 10.

    7.   Jeśli chcesz korzystać z Serwisu (stać się jego „Użytkownikiem”), musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptować nasz Regulamin. Jeśli jesteś osobą małoletnią lub nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę na korzystanie z Serwisu musi wyrazić Twój przedstawiciel ustawowy. Korzystając z Serwisu jednoznacznie akceptujesz Regulamin. 

   8.   Pamiętaj, że nazwa naszego Serwisu, a także cała jego zawartość (treści, kompozycje, grafika,zdjęcia, znaki towarowe) i baza danych podlegają ochronie prawnej. W przypadku, gdy wprowadzasz własne treści (słowne lub graficzne, np. informacje, wpisy, zdjęcia) do Serwisu, tym samym udzielasz nam na czas nieokreślony niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem do  udzielenia  sublicencji  na  wykorzystywanie  tych  treści,  ich  utrwalanie,  zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w formie druków lub w sieci Internet). 

   9.   Pamiętaj,   że   nie   jesteś   uprawniony   do   umieszczania   w   Serwisie   informacji,   danych osobowych, wizerunku oraz treści należących do osób trzecich bez uzyskania wymaganej prawem zgody tych osób. W przypadku, gdybyś zamieścił w Serwisie dane naruszające prawa osób trzecich, będziesz ponosił całkowitą odpowiedzialność za takie działanie. Prosimy, abyśw miarę możliwości wskazywał autora zamieszczanych przez Ciebie zdjęć.

    10. Aby wprowadzać własne treści do Serwisu (dodawanie i komentowanie obiektów), możesz zarejestrować się w Serwisie korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.wakacje-atrakcje.pl/rejestracja. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.
Rejestrując się, akceptujesz niniejszy Regulamin oraz naszą Politykę Prywatności.
    11. W celu dokonania rejestracji poprosimy Cię o podanie co najmniej następujących danych: adresu e-mail, hasła, oraz wprowadzenie ciągu znaków, które następnie umożliwią zidentyfikowanie Cię jako użytkownika w czasie dalszego korzystania z Serwisu (nazwa użytkownika – login). Pamiętaj, że nazwa użytkownika (login) powinna być krótka i nie powinna zawierać wyłącznie znaków niestandardowych bądź być adresem strony internetowej.
    12. Zależy  nam,  abyś  wprowadzał  własne  treści  do  naszego  Serwisu,  dzielił  się  z  innymi użytkownikami informacjami na temat ciekawych miejsc oraz atrakcji przeznaczonych dla rodzin z  dziećmi. Każdy z użytkowników ma prawo oceniania atrakcyjności poszczególnych miejsc (również  zamieszczanych w bazie noclegowej oraz obiektów gastronomicznych), dzięki czemu społeczność Serwisu  Wakacje-Atrakcje.pl będzie miała szanse na zwiększenie dostępności turystyki oraz świadomości konsumenckiej.
    13.  Mamy obowiązek Cię ponadto poinformować, że podobnie jak inne serwisy wymagające rejestracji, gromadzimy dotyczące Ciebie informacje (dane osobowe), które przetwarzamy w celach  prawidłowego świadczenia usług, a także w celach operacyjnych i statystycznych oraz gdy  jest  to  niezbędne  dla  wypełnienia  prawnie  usprawiedliwionych  celów  realizowanych przez Wakacje-Atrakcje.pl.
    14. W celu utrzymania Serwisu, będziemy wyświetlać na nim reklamy. W przypadku korzystania przez reklamodawców z technologii typu pliki Cookie czy sygnalizatory www, w chwili wyświetlenia  reklamy na  Twoim  komputerze  do  reklamodawców  trafią  informacje zawierające Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz, ewentualnie informację o zainstalowaniu dodatku Flash.
    15. Wakacje-Atrakcje.pl ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Twojego konta użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w szczególności gdy stwierdzi, że podjęte przez Ciebie działania w Serwisie godzą w dobre obyczaje bądź są bezprawne albo niezgodne z niniejszym Regulaminem.
    16. W każdej chwili możesz wyrejestrować się z naszej bazy użytkowników; w takim wypadku prosimy, abyś  skontaktował  się  z  administratorem  strony  ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ), Twoje dane osobowe pozostaną u nas w bazie w zakresie, w jakim będą niezbędne dla należytego zakończenia  świadczenia dla Ciebie usług względnie rozliczenia usług w ramach Serwisu. W przypadku wyrejestrowania usuniemy z Serwisu Twoją nazwę użytkownika, zaś dotychczas zamieszczone przez Ciebie treści zostaną opatrzone uniwersalnym oznaczeniem „Użytkownik Na Wakacjach”.
    17. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania do Ciebie, pod wskazany przez Ciebie adres e-mail, informacji systemowych i innych wiadomości od Wakacji-Atrakcji.pl lub jego następcy prawnego.
    18. Wskutek dokonanej przez Ciebie rejestracji, udostępnimy Ci przestrzeń na naszym serwerze, gdzie będziesz mógł umieszczać dane widoczne dla innych osób korzystających z Serwisu. Dzięki wzajemnej wymianie informacji Serwis stanie się platformą zapewniającą rodzicom z dziećmi dostęp do najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce.
    19. Wakacje-Atrakcje.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające  z  awarii,  siły  wyższej bądź przerw  technicznych  niezbędnych  ze  względu  na dokonywanie zmian i ulepszeń w systemie.
    20. Pamiętaj! Korzystając z naszego Serwisu zadeklarowałeś, że:
-   z rozmysłem i dobrowolnie zaakceptowałeś nasz Regulamin,
-   wyraziłeś  chęć  i  wolę  aktywnego  uczestnictwa  w  Serwisie,  również  poprzez otrzymywanie pod wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji systemowych i innych wiadomości od Wakacji-Atrakcji.pl,
-    zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych udostępnionych nam w ramach korzystania przez Ciebie z Serwisu w celu prawidłowego świadczenia przez nas usług, a także w celach operacyjnych i statystycznych oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Wakacje-Atrakcje.pl,
-    zezwalasz na wykorzystywanie wprowadzonych przez Ciebie do Serwisu treści (słownych lub graficznych, w tym wizerunku) w celu świadczenia usług przez Wakacje-Atrakcje.pl oraz ich następców prawnych o także oświadczasz, że wszelkie osoby, których wizerunek zamieściłeś – udzieliły takiego zezwolenia,
-    zobowiązujesz się do niewprowadzania do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym,
-   zgadzasz się na dokonanie przez Wakacje-Atrakcje.pl swobodnych modyfikacji we wprowadzonych przez Ciebie treściach (słownych lub graficznych), w szczególności w celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu oraz w przypadku, gdy treści takie naruszają dobre obyczaje lub propagują niepożądane typy zachowań. Akceptujesz uprawnienie Wakacji-Atrakcji.pl do całkowitego usunięcia wprowadzonych przez Ciebie treści, uniemożliwienie Ci korzystania z Serwisu, jak również zaprzestanie prowadzenia Serwisu, w szczególności w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, których w dniu akceptacji przez Ciebie Regulaminu nie mogliśmy przewidzieć.
    21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Serwisu, tj. z dniem 17 listopada 2012 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.


Copyright Wakacje-Atrakcje.pl 2012